Foto: Magnus Aronsson

Mer än du tror

I de två församlingarna Frösåker och Öregrund–Gräsö finns sammanlagt sju kyrkor, två kapell och nio kyrkogårdar. I generationer tillbaka har människor samlats för dop, vigslar och begravningar. TEXTER FRÅN KYRKOVALSTIDNINGEN

I de fantastiska kyrkorummen får både glädje och sorg rymmas. Kyrkans tradition omfamnar hela livet. Även om man inte går i kyrkan varje vecka, så vet man
att kyrkan finns som en trygghet.
I församlingarna pågår daglig verksamhet som omfattar många människors vardag. Körer, stickkaféer, soppluncher, ungdomskvällar, barnrytmik,
krissamtal och hembesök, självhjälpsgrupper, undervisning i kristen tro, stilla dagar,
besök på ålderdomshem… ja, mer än du tror!

Roslagens norra pastorat arbetar med fyra prioriterande områden för att möta
utmaningar i vårt samhälle. Hoppet grundas i Jesus Kristus, det hopp som människan och världen behöver.

DOPET SOM GUDSTJÄNST OCH LIVSVÄG

Dopet är för alla. Kyrkan vill möta nyblivna föräldrar, skapa mötesplatser med möjlighet till samtal om tro och liv. Trösklarna behöver sänkas för unga och vuxna som vill låta sig döpas eller är nyfikna på kristen tro. Människor behöver bli sedda och få meningsfulla uppgifter som volontärer.

PSYKISK OHÄLSA OCH VÄGAR FRAMÅT

Psykisk ohälsa är ett utbrett samhällsproblem som ofta skapar ensamhet och
isolering. I kyrkan finns gemenskap och kompetens att hjälpa människor som har det svårt. I samverkan med andra aktörer vill kyrkan verka för psykisk hälsa och suicidprevention.

KLIMAT & MILJÖ – OMSORGENS VÄG

Vår jord är vårt hem. Tillsammans behöver vi ompröva vårt sätt att tänka kring Guds skapelse, rättvisa, välfärd och livsstil. Hur kan vårt ekologiska fotavtryck hållas inom klimatneutrala gränser? Roslagens norra pastorat arbetar i dag med miljödiplomering och vill vara en förebild på omsorgens väg för klimat och miljö.

STÄRKA KYRKANS ROLL I DET OFFENTLIGA RUMMET

Relationer är viktiga. Därför vill kyrkan vara närvarande där människor är mitt i
vardagen. Kyrkobyggnader och gudstjänstliv behöver göras mer tillgängliga för att engagera fler. I samverkan med andra aktörer vill kyrkan skapa fler kontaktytor och bygga relationer både i och utanför kyrkan.

Kyrka under pandemin och andra kriser

Att hjälpa en medmänniska, vara till tröst och stöd för den som har det svårt, är det som kallas för diakoni i kyrkan. Kyrkan finns ofta med i bl a krisarbete tillsammans med andra samhällsaktörer.

Känn historiens vingslag

Levande kyrkor med förunderlig historia.

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.