Elbesparing

Under vinterperioden november 2022 – mars 2023 sänkte vi elförbrukningen med ca 46 000 kWh.

Även om inte elkostnaderna idag är lika höga som då, finns det anledningar att spara på energiförbrukningen. Det sparar pengar eftersom det är dyrt att värma upp kyrkor under vintern och av miljöskäl bör alla energianvändning minskas

Församlingarna vill ta sitt ansvar genom att spara på energi och hushålla med medlemmarnas pengar. 

För att sänka kostnaderna för elförbrukningen i kyrkor och församlingshem behövs att: 
-        Minska tiden för belysning av kyrkor och kyrkogårdar under kväll och natt.
-        Fira vissa av gudstjänsterna i församlingshem i stället för i kyrkan.
-        Sänka grundtemperaturen vid förrättningar.

Har du frågor? Hör av dig. Allt görs för att det ska bli så bra som möjligt. Ta gärna en extra tröja på dig när du kommer till kyrkan.

All verksamhet fortsätter som vanligt förutom att lokalen kan vara en annan än kyrkan. Se information på webben samt i veckoannonsen i Annonsnytt.

Sara J Grip – Kyrkoherde Roslagens norra pastorat