Kyrkofullmäktige 8 december kl 18.30

Välkommen till Östhammars församlingsgård, stora salen.