Foto: MNP

Kyrka under pandemin och andra kriser

Att hjälpa en medmänniska, vara till tröst och stöd för den som har det svårt, är det som kallas för diakoni i kyrkan. Kyrkan finns ofta med i bl a krisarbete tillsammans med andra samhällsaktörer.

ÄVEN I EN utmanande tid går det att finnas till som kyrka och utveckla nya sätt att
mötas. För att underlätta för dem som blivit isolerade hemma under pandemin, har vi levererat beställda matkassar och apoteksvaror vid cirka 300 tillfällen. Som alltid har vi funnits till hands på telefon för den som varit förtvivlad, ångestfylld eller bara velat prata en stund.
Att hjälpa en medmänniska, vara till tröst och stöd för den som har det svårt, är det
som kallas för diakoni i kyrkan. Kyrkan finns ofta med i krisarbete tillsammans med
övriga samhällsinsatser och har en beredskap för människor som behöver stöd och
hjälp. Regelbundet startar sorgegrupper för den som förlorat en anhörig.

Kyrkklockorna har ringt varje söndag i församlingarna för att påminna om kyrkans
närvaro. Under pandemin har kyrkan satsat på digitala gudstjänster, både inspelade gudstjänster och gudstjänster i realtid. Den som önskat har kunnat delta i ungdomskvällar, yoga och bibelstudier. Nu ser vi fram emot att öppna upp alla verksamheter och kunna mötas fysiskt igen. Fortsättningsvis kommer
pastoratet att erbjuda digitala mötesplatser vid sidan om de fysiska träffarna.