Foto: Kristina Jansson

Kolikvagga för utlåning

För familjer i behov

Roslagens norra pastorat har fått ta del av en donation från Akademiska sjukhusets specialist-BVC genom Uppsala domkyrkoförsamling. Denna kolikvagga finns nu i Östhammars Församlingsgård och finns till utlåning helt gratis till de familjer som är i behov. För mer info och kanske har just Ni ett barn med kolik och önska låna denna vagga, kontakta: elin.scott@svenskakyrkan.se

Foto: Kristina Jansson