Juridik och ekonomi

Vad är det som gäller?

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen, men innan man får gifta sig ska Skatteverket göra en hindersprövning. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er.
Det finns tre äktenskapshinder:
   Den som är under 18 år får inte gifta sig.
   De som är nära släkt får inte gifta sig med varandra.
   Den som redan är gift eller partner i ett registrerat partnerskap får inte ingå äktenskap.
De som är registrerade partner kan omvandla sitt partnerskap till ett äktenskap.
Hindersprövning begärs gemensamt. Ni ska skriftligen försäkra att det inte finns något äktenskapshinder. Försäkran lämnas på en särskild blankett till Skatteverket.
Om det inte finns något hinder mot äktenskapet kommer Skatteverket att utfärda ett intyg om hindersprövning. Intyget är giltigt i fyra månader och ska lämnas till vigselförrättaren vid vigseln.
Blivande makar ska alltid anmäla vilket eller vilka efternamn som ska bäras i äktenskapet. En anmälningsblankett om makars efternamn skickas tillsammans med blanketten för hindersprövning.
Utländsk medborgare, bosatt i Sverige, ska hindersprövas enligt svensk lag. Utländsk medborgare som inte är bosatt i Sverige bör ta kontakt med Skatteverket för mer information.

På skatteverket.se finns mer information, t ex för vigsel utomlands och om arvsrätten(sambo och kusiner ärver inte enligt den legala arvsordningen).

Att vigas i i Svenska kyrkan kostar inget. Enda kravet är att minst en av er ska vara medlem i Svenska kyrkan

VIGSELN ÄR GRATIS
Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion. Det kostar däremot om ni vill ha extra musik, kanske en sångsolist, och extra utsmyckning av kyrkan.

Inramningen av vigseln väljer brudparet efter eget tycke och smak -
och det behöver inte tömma plånboken. Det finns egentligen inga krav än era egna. Ett tips är att lägga pengar på det ni själva tycker är viktigt och spara in på annat. En middag på tu-man-hand eller en stor fest,
valet är ert!