I omsorg om skapelsen

Läs berättelsen om de första fem åren med Kyrkans vänner i skärningspunkten kristen tro och omsorg om klimat och miljö.