Foto: Angelica Örneholm

Gudstjänst Valö kyrka

8:e söndagen efter trefaldighet 25 juli 2021

Gudstjänst i Valö kyrka

Åttonde söndagen efter trefaldighet
Tema: Andlig klarsyn

Bibelreferens
Psaltaren 119:30-35
Ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Dagens psalmer:
488 Ljus av Ljus, o morgonstjärna
Text: M.Opitz 1634, J. Ch. Melartopaeus 1664 K-G Hildebrand 1984
Musik: J. Schop 1642
802 Du, Gud kan visa nya vägar
Text och musik: John L Bell Översättning Gerd Román, Eva Åkerberg  
© Vermbum Förlag AB, Stockholm

Präst: Linnea Carlbark
Musiker: Torbjörn Forsman
Kyrkvärd: Agneta Orefalk
Filmning: Linnea Carlbark
Klippning och redigering: Linnea Carlbark

Dagens kollekt går till Akademiska sjukhusets barnfond
Swisha till: 123 085 00 65
Märk med: Kollekt Valö