Foto: Angelica Örneholm

Gudstjänst i Hargs kyrka

Tredje söndagen efter trefaldighet, 20 juni

TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Tema: Förlorad och återfunnen

Evangelium: Lukasevangeliet 15:1-7
Ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet 

Dagens psalmer: 
231 Oändlig nåd
Text: J. Newton 1779, A. Frostensson 1983
Musik: amerikansk 1831

774 Son när ett barn kommer hem om kvällen
Text & musik: G. Strandsjö 1967

807 En psalm om en orättvis Gud, tack
Text: Fred Kaan
Översättning: Ylva och Elisabth Eggehorn
Musik: Fredrik Sixten

Präst: Sven-Eric Morhed
Musiker: Torbjörn Forsman
Kyrkvärd: Boel Arnqvist
Filmning: Angelica Örneholm & Sven-Eric Morhed
Klippning & redigering: Angelica Örneholm

Dagens kollekt går till ACT Svenska kyrkan