Forsmarks kyrka
Foto: Fredrik Nordgren

Gudstjänst i Forsmarks kyrka

27 februari 2021

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN 
Tema: Den kämpande tron

Dagens texter: 
Gammaltestamentlig läsning: Första Moseboken 32:22-31
Evangelium: Matteusevangeliet 15:21-28
Copyright: Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet

Dagens psalmer:
137 v.1-2 & 6 Den kärlek du till världen bar
Text: G.Robson, ca. 1900, S. Dahlquist 1924
Musik: W. Tans´ur ca.1734

877 Som solen glöder genom vinterdiset
Text: Jonas Jonsson
Musik: Per Gunnar Petersson

778 I min Gud 
Text: efter Ps 130:4-6
Musik: J. Berthier 1993, Taizé 

Sång: Du måste finnas ur Kristina från Duvemåla 
Text: Björn Ulvaeus
Musik: Benny Andersson

Postludium: ”O Lamm Gottes, unschuldig”. 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) BWV 1095

Präst: Linnea Carlbark
Musiker: Håkan Sundin
Kyrkvärd, Sång, Filmning och redigering: Angelica Örneholm

Kollekt: Akademiska sjukhusets barnfond 
Läs mer om fonden här

 

Litanian   Kyrkans förbön

Sv Psalmboken 700:1 

700:1 Kyrkans förbön

P  Evige, allsmäktige Gud.

F  Förbarma dig över oss.

P Herre, hör vår bön.

F  Herre, hör vår bön.

P  Herre Gud Fader i himmelen. Herre Guds Son, världens Frälsare. Herre Gud, du helige Ande.

F  Förbarma dig över oss.

P Var oss nådig.

F  Hjälp oss, milde Herre Gud.

P För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont,
för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd,
för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna,
för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död,
för den evige döden.

F  Bevara oss, milde Herre Gud.

P  Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död,
genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall,
i välgång och lycka,
i dödens stund, på den yttersta domen.

F  Hjälp oss, milde Herre Gud

P  Vi arma syndare, beder dig att du leder och bevarar
din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd,
att du med ordet giver din Ande och kraft,
att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna,
så att det blir en hjord och en herde.

F  Hör oss milde Herre Gud.

P  Att du förunnar alla folk fred och endräkt,
Att du skyddar och bevarar vårt fosterland,
Att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar.

F Hör oss, milde Herre Gud.

P  Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga,
Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara,
att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk,
att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön.

F  Hör oss, milde Herre Gud.

P  Herre, allsmäktige Gud, du som hör de botfärdigas suckar,
och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram,
och hjälp oss, så att allt det onda, som djävulen, världen,
och vi själva tillfogar oss, genom din Andes kraft blir tillintetgjort.
Så vill vi, frälsa från allt ont, i din församling tacka och lova dig,
Genom Jesus Kristus, vår Herre.