Foto: Marie Eriksson

Gudstjänst i Börstils kyrka

Jungfru Marie bebådelsedag 21 mars

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG
Tema: Guds mäktiga verk

Dagens texter: 
Evangelium: Lukasevangeliet 1:26-38
Copyright: Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet

Dagens psalmer:
481 Alla källor springer fram i glädje 
Text: E. Skeie 1977, B. G. Hallqvist 1978
Musik: G. Ihlebaek 1979

744 Barn och stjärnor
Text: Y. Eggehorn, 1991
Musik: H. Nyberg, 1991

935 Vi sjunger med Maria 
Text: E. Skeie, Chatharina Broomé, 1984
Musik: H. Gullichsen, 1980

Östhammars Gospel sjunger: 
My Soul Does Magnify the Lord
Text & Musik: Jeff Ferguson och Regi Stone

Välsignelsen
Text: Den aronitiska välsignelsen, 4 Mosebok 6:24-26/ Tore W Aas
Svensk text: Per Harling
Musik: Tore W Aas 

Präst: Sara J Grip
Musiker: Pär Lindberg
Kyrkvärdar: Gunnel Wahlgern & Solveig Eriksson
Körledning, filmning och klippning: Angelica Örneholm

Kollekt: Svenska kyrkans unga & Kyrkosångsförbundet
Läs mer om dessa: 
Svenska kyrkans unga

Kyrkosångsförbundet