Foto: MNP

Gudstjänst Harg

9:e efter trefaldighet 1 augusti 2021

Gudstjänst i Harg kyrka

Nionde söndagen efter trefaldighet
Tema: Goda förvaltare

Bibelreferens
1 Mos 1:24-2:3
Ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Foto: MNP

Dagens psalmer:
 754, När dagen fylls av fågelsång
Text: F. Kaergaard 1992. J A Hellström 1993 Musik: J-O Kulander 1993
753, Nu är det härligt att leva
Text och musik: F. Gustavsson 1990


Postludium:
Änglamark Text och musik: E. Taube


Präst: Monica Lemoine
Musiker: Torbjörn Forsman
Filmning: Linnea Carlbark
Klippning och redigering: Linnea Carlbark

Dagens kollekt går till ACT svenska kyrkan
Swisha till: 123 085 00 65
Märk med: Kollekt Harg