Foto: Angelica Örneholm

Gudstjänst från Valö kyrka

Fjärde söndagen i påsktiden 25 april

FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
Tema: Vägen till livet

Dagen evangelium: 
Johannesevangeliet 16:16-22
Ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Dagen Psalmer: 
198 Likt vårdagssol i morgonglöd
Text: N.F.S. Grundtvig (1846), J.A. Eklund (1909)
Musik: N. Söderblom (1916)

205 Vila i din väntan
Text: P.Harling (1980) efter J.F. Räder(1845,1848)
Musik: O. Olsson (1921)

313 Min frälsare lever
Text: B.G. Hallqvist (1977)
Musik: L. Moberg (1979)

Postludium: 
Lilla bäcken
Text och musik: Allan Edwall
Sång: Rolf Arvidsson

Präst: Sara J. Grip
Musiker: Torbjörn Forsman
Kyrkvärdar: Agneta Orefalk och Per-Olof Pettersson
Sång och diktläsning: Rolf Arvidsson

Dagens kollekt: Riksförbundet för suicid-prevention, efterlevande stöd (SPES)
Läs mer här

Tusen skäl att leva av Dom Helder Camara
”Du har lärt dig av livet säger du.
Menar du då, att du kryper ihop och försvarar dig,
att du ångrar din spontanitet,
att du blivit försiktig nu av alla dåliga erfarenheter,
att du förlorat din värme och låtit den heliga elden slockna?
I så fall ber jag dig,
att hellre fortsätta genom livet som analfabet,
inför människor naiv, som ett barn inför Gud.”