Foto: Maud N P

Gudstjänst från Östhammars kyrka

Pingstdagen 23 maj

PINGSTDAGEN
Tema: Den heliga Anden

Dagens text: 
Johannes evangeliet 14:25-29
Ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Dagens psalmer: 
162 Som sol om våren stiger
Text: N.Beskow 1919
Musik: svensk folkvisa 1693

Psalm 773 Känn ingen oro
Text: Teresa av Avila
Musik: J. Berthier 1981, Taizé

Psalm 893 Här vid ditt bord
Text: Per Harling
Musik: Don Mc Lean

Annan musik: 
Konfirmanderna sjunger en bordbön som heter: Gud är god mot mig. 

Präst: Anne-Marie Larsson
Musiker: Ingemar Gutekvist
Konfirmander: Luiza Bezzerra da Silva Moura
Tyra Imrell
Märta Nordgren
Angelica Sjödin
Angelika Turlakova
Filming, klippning och redigering: Angelica Örneholm

Dagens kollekt går till Akademiska sjukhusets Barnfond