Gudstjänst från Östhammars församlingsgård

10 oktober 2021 Tacksägelsedagen

Präst & Filmning: Linnea Carlbark
Andra medverkande: Anne-Marie Larsson, präst
Angelica Örneholm, pedagog
Inger Hellqvist, husmor
Marie Eriksson, kamrer 
Redigering: Angelica Örneholm

Söndagens namn: Tacksägelsedagen
Söndagens tema: Lovsång
Dagens bibeltext: Psaltaren 65:9-14
Ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet
Kollekt: Sveriges Kyrkosångsförbund
Swisha till: 123 085 00 65