Foto: Marie Eriksson

Gudstjänst från Börstils kyrka

Söndagen före pingst, 17 maj

SÖNDAGEN FÖRE PINGST
Tema: Hjälparen kommer

Dagens text: 
Johannes evangeliet 15:26 – 16:4
Ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

I samband med predikan läser Christian två texter:
Ur Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva av Ann Heberlein
Och Symeon den nye teologen, nr 185 Oremus 2008

Dagens psalmer: 
712 O, Gud som skapat vind och hav
Text: T. Littmark (1975, 1985)
Musik: S. Gastorius (ca.1675)

Psalm 90, Blott i det öppna
Text: B.G. Hallqvist (1972) efter J. Kirkegaard (1971)
Musik: O. Widestrand (1974, 1980)

Psalm 802 Du, Gud kan visa nya vägar
Text: John L. Bell 
Översättning: Gerd Romám, Eva Åkerberg
Musik: Jahn L. Bell

Annan musik: 
Solo: Pslam 818 Dagbön
Text och musik: Tomas Boström

Präst: Sara J Grip
Musiker: Ingemar Gutekvist
Kyrkvärd: Solveig Eriksson
Övriga medverkande: Christian Bonde, pedagog
Filmning, klippning, redigering och solo sång: Angelica Örneholm

Dagens kollekt går till Zimbabwefonden