Gudstjänst Forsmarks kyrka

11:e söndagen i trefaldighet

Präst: Monica Lemoine
Musiker: Britta Hellström
Textläsare: Linnea Carlbark
Filmning: Linnea Carlbark
Klippning: Maud N Persson

Söndagens namn: Elfte söndagen efter trefaldighet
söndagens tema: Tro och liv

Dagens psalmer (gärna med författare):

Psalm 219
Text: Tore Littmark, 1969, 1981
Musik: Tore Littmark, 1981

Taizésång ”Ubi caritas”
Musik: Jacues Berthier, Kommuniteten i Taizé

Psalm 289
Text: Anders Frostensson, 1968
Musik: Lars-Åke Lundberg, 1968.

Dagens bibeltexter: Lukas 18:9-14  Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Bönetext: av Atle Burman, ur ”Högt som himmelens stjärnor.

Postludium: Herre du min klippa - Trad. melodi från Irland.