Under samma himmel

Digital fastekampanj 2021

Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger. Behoven är stora och kommer dessutom att fortsätta öka. Tillsammans med Act Svenska kyrkan kan du bidra till att mätta familjer, motverka ökande våld mot kvinnor och barn och stödja människor för att resa sig starkare efter pandemin. Tillsammans kan vi göra skillnad!
När vi nu går in fastan står vi inför vår tids största humanitära kris. Aldrig har så många människor i världen varit beroende av humanitär nödhjälp. Och aldrig har siffrorna ökat så mycket som under coronapandemin. 2020 var året då extrem fattigdom ökade igen, efter att ha minskat stadigt i 22 år i rad. Nu kan uppemot 270 miljoner människor komma att hamna i akut hungersnöd.

Vårt arbete handlar om att nå en positiv, långsiktig och hållbar förändring. Det kan bara ske om vi samarbetar och därför är samarbetet med våra partner kärnan i vårt arbetssätt. Utgångspunkten i allt vi gör är att aldrig sluta tro på, och alltid stå upp för, människors kapacitet och rätt att utveckla och påverka sina liv och samhällen. 

Under det år som coronapandemin har pågått har Act Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om att åtgärder som stängda gränser och utegångsförbud gör att människor förlorar arbeten, mattransporter inte når fram till flyktingläger och att våld i hemmen ökar.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Ge din gåva ovan genom att scanna qr-koden ovan i bilden eller swisha direkt till 123 085 00 65 skriv Fastekampanj21. 

270 miljoner människor hotas av hunger till följd av coronapandemin.

FN:s livsmedelsprogram

DIN GÅVA GÅR BLAND ANNAT TILL:

  • 200 kronor räcker till en veckas matpaket för en familj  
  • 100 kronor räcker till 17 kilo näringsersättning till ett barn 
  • 200 kronor betalar en skoltermin för ett barn på flykt 
  • 500 kronor räcker till en latrin i ett flyktingläger 
  • 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt 

När många av oss hamnar i karantän, eller behöver begränsa hur vi träffas måste vi fortsätta öppna våra hjärtan och sprida kärlek. Omtanken om varandra ska finnas såväl här i Sverige som om medmänniskor på andra platser i världen. Engagera er i Fasteaktionen via digitala kanaler.  Våra gåvor och vår medmänsklighet behövs nu mer än någonsin. 

Ytterligare 150 miljoner människor riskerar att hamna i extrem fattigdom under 2021.

Världsbanken
Två majskolvar mot blå himmel

Livräddare i fält

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Det är en fråga om fördelning – vi delar inte lika på resurserna.