För alla flickors lika rätt

Christian Bonde, pedagog berättar om årets julinsamling, Bryt en tradition. 

Christian Bonde, pedagog berättar om årets julinsamling, Bryt en tradition. 

Skänk gärna en gåva till: 90 0122 3
Märk betalningen med: Julgåva till julinsamlingen.
Tack för ditt bidrag!