Foto: Lovisa Nordqvist

Brudkrona från Östhammars kyrka