Foto: ligistfilm

Välkommen att höra av dig

Alla har vi behov av någon som lyssnar. Oavsett vem du är eller vilken livssituation du befinner dig i. 

Välkommen att höra av dig till Svenska kyrkan för att prata med någon. 
Kontorstid kan du ringa vår växel tel 0173-428 00 och be att få prata med präst eller diakonassistent. Journummer till kyrkoherde Sara J Grip är tel 070-280 33 41. Jourhavande präst finns via telefon, digitalt brev eller chat och nås via 112.
Du är inte ensam.

Diakoni - stöd, tröst och samtal

Diakoni är att hjälpa en medmänniska som har det svårt. Att vara till tröst och stöd, som en vägledare och den som vågar gå bredvid när det är jobbigt i livet. Sorgegrupper, stödsamtal, promenader och krishjälp. Hör av dig!

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.