Bårtäcken

Roslagens norra pastorat: Harg, Öregrund, Valö, Östhammar och Börstil

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten i stället för en dyrbar kista eller blomsteruppsättning. Det är kostnadsfritt att låna ett bårtäcke. Varje bårtäcke är kopplat till respektive kyrka/kapell. Här i bildspelet nedan ser du de bårtäcken som finns.
Bokning görs hos våra expeditioner med tel 0173-428 00.