Foto: Anneli Lindqvist

Veckans digitala andakt

18:e söndagen efter Trefaldighet. Tema: Att lyssna i tro.

Prästkandidat: Johan J:son Ljung (Även filmning). 

Kollekt: Kristen humanism. Förbundet Kristen humanism vill verka för ekumenik och en öppen kristendomssyn samt främja goda förbindelser mellan den kristna kyrkan och kultur- och samhällslivet.

Swish 123 086 0065. ”Märk med kollekt Öregrund”.

Redigering/klippning: Maud N Persson.