Foto: Linda Mickelsson /IKON

Jourhavande präst

Genom Jourhavande präst erbjuder Svenska kyrkan akut samtals- och krisstöd via telefon, chatt och digitalt brev.

Genom Jourhavande präst erbjuder Svenska kyrkan akut samtals- och krisstöd. Du kontaktar Jourhavande präst gratis via telefon, chatt eller digitalt brev. Ringa kan du göra alla dagar mellan 21 och 06. Chatta för du måndag-torsdag mellan 20 och 24. När du tar kontakt via digitalt brev kan du hämta ditt svar inom 42 timmar.

Den som svarar när du kontaktar Jourhavande präst är präst inom Svenska kyrkan och har absolut tystnadsplikt. Jouren är öppen för alla – både troende och icke-troende, medlem eller icke-medlem.

Så här gör du

Telefon
Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Väntetiden brukar vara ungefär fem minuter. Allt som sägs i samtalet mellan dig och ringer upp och prästen som svarar som har absolut tystnadsplikt. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning.

Chatt
Gå in på svenskakyrkan.se/jourhavandepräst. Starta chatten. Om det är många som vill chatta samtidigt kan du hamna i kö. Då meddelas hur lång den ungefärliga väntetiden är.

När du är färdig avsluta chatten. Ingenting av det du skriver eller prästens svar sparas. Prästen har absolut tystnadsplikt. Innehållet krypteras och allt försvinner när chatten stängs ned och eller tiden har gått ut. Använder du en offentlig dator som andra har tillgång till bör du stänga chattfönstret när du är färdig så att ingen kan se vad som skrivits.

Digitalt brev
Gå in på svenskakyrkan.se/jourhavandepräst. Skapa ett användarnamn och lösenord. Det är viktigt att du kommer ihåg användarnamn och lösenord eftersom de inte går att återskapa. För varje nytt brev du skickar måste du skapa ett nytt användarnamn och lösenord. Du kan hämta ett svar inom 24 timmar från det att du skickade det digitala brevet. Tänk på att efter varje brev och brevsvar upphör kontakten. Skickar du ett nytt brev kan det vara en annan präst, som inte känner till den tidigare brevväxlingen, som svarar.

När du läst svaret kan du ta bort både svar och brev. Om du låter svar och brev vara kvar finns det tillgängligt för dig i 15 dagar.

Varken ditt digitala brev eller prästens svar sparas. Prästen har absolut tystnadsplikt.  Innehållet krypteras och allt försvinner när du tagit bort det eller tiden gått ut. Använder du en offentlig dator som andra har tillgång till bör du logga ut.