I kyrkan får du svar på många frågor kring sorg och begravning
Foto: Gustav Hellsing

Frågor och svar om begravning

Här har vi samlat de vanligaste praktiska frågorna kring begravning.

Hur anmäler man att man vill ha begravning?

Det är viktigt att snart ta kontakt med församlingen den avlidne tillhörde och anmäla dödsfallet och önskan om begravning. Ofta görs det genom en begravningsbyrå, men man kan själv anmäla det till församlingen.

 

Vilka uppgifter har en begravningsbyrå?

En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt det praktiska runt en begravning, men det är alltid de anhöriga som bestämmer vem som ska göra vad. Delaktighet är många gånger betydelsefullt i sorgearbetet.

 

Vad kostar en begravning?

Kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och i förekommande fall även bärare är kostnadsfritt för medlemmar i Svenska kyrkan. Vill man ha en sång- eller instrumentsolist kostar det dock extra. Dödsboet, det vill säga närmast sörjande, är ansvarigt för kostnader som rör kista, svepning, kistdekoration, transporter och så vidare.


Vem bestämmer om begravningen?

Det gör dödsboet. Ibland kan det vara svårt att komma överens om praktiska frågor, det är tråkigt för alla inblandade. För att begravningen ska bli ett så fint minne som möjligt råder Svenska kyrkan att man går varandra till mötes. Bjud gärna in en präst eller begravningsentreprenör så tidigt som möjligt.

Vad är skillanderna mellan kistgrav, urngrav och minneslund?

I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar och minneslund begravs stoft som har kremerats. Skillnaden är att urngraven är utmärkt av en gravsten medan minneslunden är anonym.

Vad är en tacksägelsegudstjänst?

Första söndagen efter begravningen sker tacksägelse i kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp under gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medans kyrkans klockor ringer.

Om man inte är medlem i Svenska kyrkan - hur ordnas begravning då?

Genom kommunens försorg kan de anhöriga ordna en borgerlig begravning.
Församlingen upplåter då Rånäs kapell, Häverö kapell eller Edebogården för akten och det är förenat med en avgift.Läs mer om begravning