I dopfunten finns dopskålen

Dop

Dopet är en högtid - både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, både här och i himlen.

"Ingenting i världen kan skilja ifrån människan kärleken som dopet bär, du är älskad som du är.."

Svenska Psalmboken 900:6

DOPET - EN HELIG HANDLING

 I svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna.
Dopet är ett sakrament  som är instiftat av Kristus.
När vi döps blir vi en del av den kristna, världsvida kyrkan.
I dopet blir vi också en del av Kristi död och uppståndelse.
Dopet är ett tecken på att vi vilar i något som är större, Guds kärlek som följer oss hela livet utan villkor.

Vid dopet används vatten som här är en livets symbol, vatten är ju livsviktigt för oss människor.
Vatten är också en symbol för död och kaos, för mycket vatten kan ju leda dithän.
Så när vi döper gestaltar vi människans väg genom livet, från mörker till ljus, från sorg till glädje,  från tvivel till tro och tillit.
Vad som än händer i våra liv följer oss dopet.
Genom dopet får vi del av Guds rike, det är ett löfte om beskydd  hela livet.

Välkommen att döpa ditt barn eller dig själv i församlingen.

Du kan vända dig till församlingsexpeditionen  eller till någon av församlingens präster.

Jesus sa när han uppmanade sina lärjungar att döpa;   -  ” Jag är med er alla dagar till tidens slut ”.

 

Dopgudstjänst

Dop i Roslagens västra pastorat äger rum i någon av våra kyrkor och kapell, sommartid också på Prästängen i Häverö, lägergården Lejdet utanför Rimbo och ibland i hemmet.
När doptid har bokats tar prästen alltid en kontakt för samtal, som oftast sker i samband med ett hembesök. Då pratar man om det som händer i gudstjänsten, går igenom dopordningen och väljer psalmer tillsammans.

Om föräldrarna vill kan de utse faddrar (gudfar/gudmor) till barnet. En fadder ska själv vara döpt och deras uppgift är att följa sitt gudbarn, stödja och be för det.

Dopklänningen är vit och oftast mycket lång, nästan som om man inte vuxit i den ännu. Den visar oss hur det lilla barnet ännu saknar kunskap och erfarenhet av vad dopet står för. I konfirmationen, när dopet bekräftas, bär konfirmanderna därför vita kåpor - en symbol för den dopdräkt de då vuxit i. Dopklänningens vita färg påminner om den förlåtelse och renhet som Gud vill ge oss - att Guds förlåtelse och möjligheten att börja om finns hela livet.

Det finns dopklänningar i olika storlek att låna. Kontakta någon av pastorsexpeditionerna om du vill boka någon av pastoratets dopklänningar.
Telefon till expeditionen i Hallstavik: 0175-250 60
Telefon till expeditionen i Rimbo: 0175-755 70

Om ni vill ordna med dopfest, finns det lokaler att låna kostnadsfritt. Se vidare under rubriken Kyrkor och kyrkogårdar var lokalerna är belägna och hur många som ryms där.

Vuxendop

Konfirmationen är en bekräftelse på dopet. Det innebär att en konfirmand som inte är döpt, blir det under konfirmandåret. Då ordnas dopgudstjänsten i samråd med konfirmand och föräldrar så att det blir en fin högtid och ett minne för livet. Det kan t.ex. innebära dop i samband med påsknattsmässan, i en enskild familjehögtid eller i samband med ett konfirmandläger.

Många vuxna har av olika skäl aldrig blivit döpta - men det är aldrig för sent. Ta kontakt med en präst för samtal inför dopet. Då bestämmer ni också hur dopgudstjänsten kan ordnas.

Läs mer om dop på Svenska kyrkans sida.