Sorgen har många uttryck
Foto: Kristina Strand Larsson

Begravning

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Men begravningsgudstjänsten är också något att hämta kraft ur.

Som liljan på sin äng till slut ska vissna ner, går sommaren mot höst och dagen lugnt mot kväll. Men blomman som i vila går ska snart slå ut i evig vår och vad som sås i ringhet här, du ger sin blomning där

Svenska Psalmboken 798:4

Avsked

Att ta farväl av en närstående är tungt. Förutom sorgen och saknaden är det många praktiska frågor som uppkommer.
Du kan få en del svar i samtal med församlingsexpeditionen, präster och musiker.

I begravningsgudstjänsten får vi säga farväl, överlämna en människa till Guds barmhärtighet och säga tack. Kanske vill vi be om förlåtelse om något är ouppklarat.
Prästen överlämnar den döde i Guds händer, till någon som är mycket större än oss själva.

De är också viktigt att få dela sorg och saknad med varandra, få tala om den döde och stötta varandra.

I kyrkans rum bor hoppet om ett återseende, hoppet om att vi går in i ljusets  rike och tas emot av Kristus.

Den kyrkliga begravningsgudstjänsten har fasta punkter såsom bibelläsning, böner, psalmer och avskedstagande. De anhöriga har möjlighet att tillsammans med präst och musiker utforma gudstjänsten genom val av  psalmer, musik och eventuell  solistmedverkan.  Så blir gudstjänsten uttryck för ett personligt avsked, ett vackert  minne att bära med sig i den nya livssituationen.

Att förlora någon som stått en nära i livet kan vara som att förlora en del av sig själv.  Tillvaron förändras och det tar tid att hitta sitt nya fotfäste i livet.

 Du är välkommen att kontakta församlingens diakon och präster för samtal och stöd i sorgen.

 Kyrkorum, präst, musiker och vaktmästare är kostnadsfria.

Är den döde inte medlem av svenska kyrkan är det viktigt att respektera den dödes önskningar om avskedets plats och utformning.


Begravningsgudstjänsten

Alla som tillhör Svenska kyrkan har rätt att få begravas i Svenska kyrkans ordning. När det gäller begravning ska den avlidnes önskan stå i första hand. Det innebär att vi med hänsyn till den avlidne nekar begravningsgudstjänst för icke tillhöriga Svenska kyrkan om inte särskilda skäl föreligger. Detta beslutas då av kyrkoherden.
Den präst som ska hålla begravningsgudstjänsten kontaktar närmast anhöriga för samtal. Syftet med mötet är att ge stöd i sorgen och förbereda begravningen. Prästen går igenom vad som händer i kyrkan eller kapellet, man väljer psalmer tillsammans och talar om den avlidne för att prästen ska förstå de anhörigas situation bättre.

Har du svårt att välja musik till begravningsgudstjänsten? Kontakta gärna den musiker som ska spela på begravningen. Präst, musiker och vaktmästare stå till din tjänst och vårt arbete ingår i kyrkoavgtiften, därför tar vi inte emot särskild betalning.
Om man vill anlita ytterligare musiker/solister är det viktigt att betalningen inte sker svart genom kontant betalning, utan att betalning sker genom begravningsbyrån.

Församlingen har fasta begravningstider torsdagar kl.13 och fredagar kl. 11 och 14. Begravning äger rum i någon av våra kyrkor i  pastoratet eller i begravningskapellen vid Häverö kyrkogård och Rånäs.
Kapellet i Häverö upplåtes även för begravningar i annan ordning än Svenska kyrkans, sk. borgerlig begravning.
Pastoratet erbjuder lokaler att hyra för minnesstund. För mer information läs vidare under "Kyrkor och församlingshem".
I pastoratet finns bårtäcken att låna.


Efteråt...

Tacksägelse är en offentlig kungörelse av dödsfallet. Prästen läser, oftast i den gudstjänst som hålls söndagen efter begravningen, upp den avlidnes namn och ber en kort bön. De anhöriga får en personlig inbjudan till gudstjänsten.
Under Allhelgonahelgen inbjuder pastoratet till minnesgudstjänster i alla kyrkor.
Då ges tillfälle att tända ljus för att minnas och hedra den som gått bort det senaste året.

 

Dagarna som följer..

Efter begravningsgudstjänsten vittnar många om att sorgen tar en annan skepnad. Vardagen tar över och det kan ofta kännas väldigt tomt. Döden är början på många tankar, svara och avgörande, ofta om vår egen stund på jorden.
Församlingens präster och diakoner finns till hands för den som vill dela sin sorg.


Läs mer om begravning