Foto: Lars Lindgren

Singö kyrka

Historik

Singö kyrka ligger på kyrkogårdens norra sida. Skriftliga källor tyder på att här funnits en föregångare från 1500-talet. Först år 1713 fick Singö egen kyrkogård. Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes 1753 och är en korskyrka i knuttimrat liggtimmer med polygonalt kor och västtorn. Sakristian är placerad i vinkeln mellan koret och norra korsarmen. 1895 genomgick kyrkan en hårdhänt restaurering då interiör och exteriör helt förändrades. Kyrkans ytterväggar målades då med vit oljefärg. Läs mer

Rundtur i Singö kyrka

 

År 1922 fick kyrkan sin nuvarande takbeläggning med skivplåt som ersatte tidigare asfaltbestruken papp. En restaurering genomfördes åren 1964–1965 under ledning av arkitekt Hans Westman. Kyrkan återställdes till ett utseende från tiden före 1895. Fasaderna kläddes då med rödmålad träpanel och kyrkorummets träpanel avlägsnades så att timret fick synas. 

Kyrkan

I kyrkligt avseende kom Singö att höra samman med Häverö församling och Singöborna var tvungna att först med båt och sedan till fots ta sig till Häverö kyrka på fastlandet, vilken kyrklig handling man än skulle utföra. Gammal muntlig tradition på Singö har berättat att det funnits två kyrkor i församlingen tidigare. Dagens kyrka började byggas år 1750. Den är byggd av knuttimrat liggande timmer med tresidig koravslutning och färdigställdes och invigdes 1752–53. 

1895 genomgick kyrkan en restaurering då man bland annat ­panelade väggarna både in- och utvändigt med stående pärlspåntade brädor och bytte ut kyrkbänkarna från fasta bänkkvarter till öppna träbänkar. Kyrkan restaurerades igen 1964–65 och då fick den sitt nuvarande utseende och sin ursprungliga karaktär. De rundbågiga fönsterna byttes ut mot de nuvarande rektangulära, all ut- och invändig pärlspåntsbeklädnad togs bort och fasta bänkkvarter sattes in.

Inredning och inventarier

Altarskåpet är tillverkat i Lübeck på 1490-talet. Skåpet har tidigare suttit i Hargs kyrka och församlingen fick skåpet 1761 av den då rikare grannförsamlingen. Enligt gammal tradition stängs altarskåpets båda flygeldörrar på askonsdagen när fastan inleds, och öppnas igen på påskdagens morgon.

Predellan som altarskåpet vilar på, skildrar i tre scener Kristus framför kalken i Getsemane. 

Dopfunten är av Singömarmor och gavs i gåva till församlingen vid restaureringen 1964–65. Dopskålen är en gammal tennskål, skänkt från en kyrkvärdsgård på Singö.  

Predikstolen härrör troligen från 1500-talet. Dess åttkantiga form och den färgsättning man tog fram 1965 tyder på det. Timglaset på predikstolen är inköpt i Stockholm 1809 och tillverkat av Jan Jacobsson. 

Orgeln är från 1941.

Votivskeppet. Den tremastade fregatten till höger om dopfunten påminner oss om den sjöfart som tidigare var församlingsbornas vardag. Skeppet tros vara ett av de äldsta i Stockholms län och är en gåva till församlingen från Norrtäljeborgaren Eric Brant och hans hustru Maria Tillman år 1752.

Den stora mässingskronan är ett modernt arbete och bär inskriften ”Skänkt af vänner till Singö kyrka juldagen 1908. De övriga tre ljuskronorna med klasar och blad i venetianskt glas är skänkta till kyrkan på 1820-talet av medlemmar i församlingen. 

De två pyramiderna som har sina platser i kyrkans korsarmar, samt de två snidade seraterna på läktarbarriären har inskriptionen Anno 1710 och följde med altarskåpet från Hargs församling år 1761. 

En äldre altarprydnad och en oljemålning på duk har nu sin plats på väggen i norra korsarmen. Tavlan framställer nattvarden ”enligt ett i landskyrkorna på 1700-talet vanligt schema”, en hopträngning från sidorna av Leonardos nattvard. Tavlan är beställd genom Häverös kyrkoherde Olof Telin år 1756 och målad av konstnären von Cöln. 

Många andra värdefulla inventarier har utöver vad som redan nämnts som ­gåvor lämnats till kyrkan, bl.a. från Kyrkliga syföreningen, Hembygdsföreningen, från enskilda församlingsbor och från utsocknes Singö kyrka trogna vänner. 

Bland övriga inventarier kan nämnas den vackra brudkronan i förgyllt silver från 1776 som 1818 köptes in till församlingen på en auktion i Häverö prästgård. 

Här finns också den senmedeltida mässhaken som troligen skänktes till församlingen. Den är i grön sammet och broderad med silke- och metallbroderier. Mässhaken är restaurerad och finns i förvarad i sakristian i Singö kyrka. 

Skeppsankaret utanför ingången till kyrkan är en gåva från Vässarö – Stockholms scoutdistrikt 1973. 

Kyrkklockor. Två klockor hänger i tornet. Storklockan är från 1898 och den mindre bär årtalet 1739. Klockan i vapenhuset togs ner under ­senare delen av 1700-talet eftersom dess ihåliga klang fördärvade den andra klockans klang. 

Bruksägare Jacob Grill i Schebo (Skebobruk) som ”ägde jord på Singö och bänk i Singö kyrka” förärade församlingen en ny gjutjärnsklocka 1795.

Kyrkogården

Den första delen av kyrkogården anlades redan 1713 och den utökades 1736 och 1953. På kyrkogården finns ”Den okände sjömannens grav” prydd med en livboj. Den okände sjömannen hittades en stormig dag vid Eskiln på Singös ostkust och hans stelnade hand höll ett fast grepp i livbojens tågvirke. På kyrkogårdens ­östra sida under en grov sten vilar Jonas Norlén, en Singöpräst som drunknade i en vinterstorm 14 december 1832 när han tillsammans med fyra bönder seglade över viken från Trästa till Singö.

Sittplatser: 110 personer.

Adress: Singövägen 250, 764 57 Grisslehamn


Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren