Foto: Lars Lindgren

Singö kyrka

Singö kyrka ligger på kyrkogårdens norra sida. Skriftliga källor tyder på att här funnits en föregångare från 1500-talet. Först år 1713 fick Singö egen kyrkogård. Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes 1753 och är en korskyrka i knuttimrat liggtimmer med polygonalt kor och västtorn. Sakristian är placerad i vinkeln mellan koret och norra korsarmen. 1895 genomgick kyrkan en hårdhänt restaurering då interiör och exteriör helt förändrades. Kyrkans ytterväggar målades då med vit oljefärg. År 1922 fick kyrkan sin nuvarande takbeläggning med skivplåt som ersatte tidigare asfaltbestruken papp. En restaurering genomfördes åren 1964-1965 under ledning av arkitekt Hans Westman. Kyrkan återställdes till ett utseende från tiden före 1895. Fasaderna kläddes då med rödmålad träpanel och kyrkorummets träpanel avlägsnades så att timret fick synas. Altarskåpet tillverkades i Lübeck på 1490-talet och har funnits i kyrkan sedan 1761 och är en gåva från Hargs kyrka. Dopfunten är tillverkad av marmor som har brutits på Singö. Funten är tillverkad 1965 efter ritningar av Hans Westman.

Sittplatser: 110 personer.

Adress: Singövägen 250, 764 57 Grisslehamn


Rundtur i Singö kyrka

Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren