Foto: Lars Lindgren

Malsta kyrka

Malsta kyrka är Norrtälje-Malsta församlings äldsta kyrka och är uppförd under medeltiden.

Historik

Malsta kyrka är belägen i en sluttning vid Malstasjöns norra strand. På denna vackra plats, som var lättillgänglig för medeltidens naturligaste kommunikationsmedel, båten, tror man att det redan under missionstiden fanns en kyrka, troligen av trä. Läs mer.

Rundtur i Malsta kyrka

Den kyrkobyggnad vi ser idag är av den i Uppland vanliga salkyrkotypen- dvs.kyrkan utgör ett enhetligt rum.
Den är uppförd vid 1200-talets slut eller omkring 1300.

Uppenbarligen var kyrkan på 1740-talet i stort behov av upprustning. Från denna tid kommer nämligen den största delen av inredningen.
Altartavla, predikstol, läktare och förmodligen bänkinredning tillkom som donationer av landshövdning Johan von Brehmer, under åren 1731-1751, ägare av Degarö säteri.
Han gjorde stora insatser för socknen i såväl kulturellt som socialt avseende under 1700- talet. Bl.a. grundande han en skola för socknens barn 1788 som blev den fasta punkten för den ditills ambulerande skolan. Skolhuset är beläget väster om kyrkan.

Kyrkans läktare, som från 1855 hyst orgel och kör, lät Johan von Brehmer, enligt månghundraårig tradition, uppföra som herrskapsläktare med direkt ingång via en yttre trappa. Där fanns en herrskapsbänk, men dessutom lämnades tillträde dels för Degarös manliga tjänstefolk, dels även för församlingens torpare och drängar.
De kvinnliga församlingsbornas plats var däremot nere i kyrkan.

Målningarna i kyrkan är få men i sitt slag unika. De utgörs av 20 stycken konsekrationskors, som i flera omgångar målats runt kyrkans väggar.
Vid en kyrkas första invigning, men även vid nyinvigningar efter större ombyggnader, målades 12 invigningskors runt kyrkorummet.
I Malsta kyrka finns exempel på minst fem olika typer av kors, på vissa ställen målade ovanpå varandra.

 
Dopfunten är kyrkans enda bevarade medeltida föremål. Materialet är brunaktig sandsten. Dess form är fyrpassform vilket är mycket ovanligt i Sverige.

Den äldsta orgeln inköptes 1855 och dess fasad finns fortfarande kvar i kyrkans vapenhus. Nuvarande orgeln byggdes 1977 av orgelbyggare Robert Gustavsson.

Sittplatser: 80 personer.

Adress: Malstavägen 225, 761 71 Norrtälje

Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren

Bårtäcken i Norrtälje-Malsta församling.

Foto: Henrik Lugn
Foto: Henrik Lugn
Foto: Henrik Lugn
Foto: Henrik Lugn