Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september hölls val i Svenska kyrkan. Här får du all information om vad, hur och varför - och löpande resultatrapportering så snart alla röster räknats, kontrollerats och registrerats!

Hur gick det i kyrkovalet?

Här hittar du information om hur det gick i kyrkovalet.
Preliminärt röstresultaten.

Andel röster i procent i valet till kyrkofullmäktige i Roslagens östra pastorat
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 25,49%
Borgerligt alternativ 10,41%
Centerpartiet 11,08%
Kvinnokraft i Kyrkan 2,40%
Kyrkfolket.se 13,11%
Lohärads framtid 7,80%
Partipolitiskt obundna - POSK 18,16%
Sverigedemokraterna 11,55%

Länk till preliminärt valresultat i Sverige

 

Utförligare info kring samtliga val hittar du via denna länk
Kyrkovalet - demokrati i kyrkan (svenskakyrkan.se)

 

 

 

Vad är kyrkovalet?

Kyrkovalet är egentligen tre olika val: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Det är de beslutande organ som styr församlingen eller pastoratet, stiftet och Svenska kyrkan på nationell nivå. Det motsvarar ungefär kommun, region och riksdag.

Vad röstar du på?

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I likhet med politiska partier har de program, ideologiska och teologiska inriktningar och önskemål kring vad Svenska kyrkan ska arbeta mer eller mindre med. Läs mer om nomineringsgrupperna i Roslagens östra pastorat.

Hur mycket makt har nomineringsgrupper och de personer som väljs?

Det spelar stor roll vilka nomineringsgrupper och personer som väljs.

lokal församlingsnivå påverkar det direkt vad kyrkan på orten gör för satsningar och prioriteringar.

regional stiftsnivå fattar man beslut om bidrag till renoveringar av kyrkor, samordning av olika typer av stöd för till exempel härbärgen vintertid, stöd för funktionsnedsatta, hjälp till flyktingar och integration, klimatsatsningar och så vidare.

nationell nivå fattas övergripande beslut som påverkar hela Svenska kyrkan. Ett sådant exempel är vilka psalmer som ska finnas med i psalmboken. Ett annat exempel är den så kallade samvetsklausulen om hur enskilda präster och diakoner får förhålla sig till frågor som kvinnliga präster eller samkönade äktenskap.

Vem får rösta?

Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast på valdagen. Runt den 13 augusti tas de så kallade röstlängderna fram, där alla röstberättigade medlemmar står med. Och senast 1 september ska alla ha fått sitt röstkort hemskickat till folkbokföringsadressen.

Hur röstar du?

Alla som får rösta får hem ett röstkort till den adress där de är folkbokförda. På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Du behöver ta med dig röstkort och legitimation för att kunna bevisa att du är du.

Över hela landet kan du förtidsrösta från och med den 6 september och till och med den valdagen, den 19 september. Du behöver ta med dig ditt röstkort och legitimation.

Röstar du via bud eller brevröstning behöver du ett brevröstningspaket, som du kan hämta eller skicka efter från församlings- eller pastorsexpeditionen, stiftskansliet eller kyrkokansliet.

Brevröstningspaketet innehåller en beskrivning av hur du ska göra. Läs den noga!

Hur går det med kyrkovalet under coronapandemin?

I och med pandemin kommer kyrkovalet att behöva göra anpassningar för att valet ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. På valkansliet finns en särskild ”coronagrupp” som för dialog med Folkhälsomyndigheten.