Foto: Magnus Aronson/IKON

Dop

Att omfamnas.

Döpas kan man när som helst i livet, som barn, ungdom eller vuxen. Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning och namnet är viktigt vid dopet eftersom den som döps nämns vid sitt namn, men det är också något mycket större. Genom dopet blir vi delaktiga i livet, vi omfamnas av Gud och i dopet ingår löften om befrielse och beskydd. Dopet är en handling i kärlekens tecken med Guds närvaro.

Dopet är gratis
Ett dop kostar ingenting. Det som kan kosta är det runt omkring, men även här försöker vi hjälpa.
Att låna våra lokaler för gemenskap efter dopet är också gratis. Dopkaffe kan du, om du vill, ordna helt själv. Ett dop behöver inte vara ett dyrt och stort arrangemang, utan en härlig och minnesvärd samvaro med nära och kära.

Läs mer om våra kyrkor och lokaler.

Så går dopet till
I kyrkan brukar den som ska döpas, föräldrar och faddrar gå tillsammans fram till dopfunten. Det blir en vandring från vardagen till dopets fest och glädje. Det är vanligt att föräldrarna eller gudföräldrarna håller barnet, men det bestämmer du och kan variera under dopets gång.
Vid dopsamtalet med prästen någon vecka innan dopet bestäms vilken musik och sång som ska sjungas och spelas.

Läs mer om hur ett dop går till på Svenskakyrkan.se

Lyssna på doppsalmer här

Dopklänning
Dopklänning finns att låna i vissa av våra kyrkor.

Dopminne och dopljus
Prästen kommer att lämna ett dopminne, en bekräftelse på att ditt barn nu är döpt i församlingen. På dopminnet står bland annat barnets namn, födelsedatum, dag för dopet och prästens namn. Med dopminnet kan ni varje år komma ihåg att fira dopdagen bland annat genom att tända det dopljus som under dopet överlämnas till er. Dopljuset är en symbol för Guds ljus som besegrat mörkret.

Faddrar
Ofta får barnet faddrar i samband med dopet. Att få vara fadder brukar någon släkting eller vän känna som ett viktigt hedersuppdrag. En fadders finaste uppgift är att be för barnet och stödja det på alla sätt. Läs mer om att vara fadder

Döpa nu eller senare i livet
Numera är det genom dopet som man tas upp som medlem i Svenska kyrkan och därmed den världsvida kristna gemenskapen. Alla nyfödda barn som har föräldrar som tillhör församlingen får en inbjudan om att låta döpa sitt barn. Även barn till föräldrar som inte tillhör Svenska kyrkan kan döpas. Men dopen kan också ske senare i livet.
Om man som förälder vill vänta med dopet kan man meddela församlingen att barnet ska tillhöra Svenska kyrkan utan dop. Även som vuxen kan man tillhöra kyrkan utan dop. Är du vuxen och vill döpa dig ordnar vi självklart det!

Kontakta oss!
Vi vill hjälpa dig att välkomna ditt barn på bästa sätt och ge er ett minne för livet.
Välkommen att fylla i era önskemål i formuläret nedan eller kontakta pastorsexpeditionen för bokning.
Tel 0176-799 00 eller e-post:  rop.bokning@svenskakyrkan.se

Länkar:
Mer om dop, dopfadder, tips på doppresenter med mera:
Svenskakyrkan.se/dop
Dopsajten

Vi försöker tillgodose allas önskemål gällande dag och plats för dop. Fyll i er önskan här och skicka till oss. Någon från pastorsexpeditionen kommer att ta kontakt med er för att boka dopet.