Foto: Lars Lindgren

Björkö-Arholma kyrka

Björkö-Arholma kyrka är belägen på Björkö på en bergknalle invid vägen mot Simpnäs mittemot Dragsviken. Björkö-Arholma bildar numera en församling med Väddö. 1914 delades Vätö pastorat, till vilket Björkö-Arholma då hörde, i två församlingar, nämligen Vätö och Björkö-Arholma församlingar. Men redan år 1900 hade öborna på Björkö och Arholma skrivit till Kungl. Maj:t och begärt, att en komminister skulle bosätta sig på Björkö, att en begravningsplats där skulle inrättas samt att det befintliga bönhuset vid Dragsviken måtte få användas som kyrka. Som skäl för sin begäran angav undertecknarna an devid gudstjänster och begravningar måste färdas till kyrkan och kyrkogården i Vätö, ett roddavstånd på 1 1/2 mil från Arholma. För nattvardsbarnen och vid likfärder medförde detta "synnerligen kännbara olägenheter". På sommaren företogs kyrkfärderna i stora, tvåmastade kyrkbåtar med 6-8 par åror och 15-20 passagerare. På vintern åkte man släde eller skridskor till kyrkan på Vätö. Kyrkoherden och komministern bodde i närheten av varandra på Vätö, men eftersom 922 av församlingens 2512 invånare bodde på öarna Björkö, Arholma, Lidö och Idö "syntes det både rättvist och lämpligt att komministern flyttade över till Björkö". Ett bönhus hade tillkommit 1890 på frivillighetens väg och finansierats genom insamlingar.

Man skänkte timmerstockar och pengar. Björkö evangelisk-lutherska missionsförening hade upplåtit bönhuset för tillfälliga gudstjänster. Nu ville man att detta hus, som "var byggt i kyrklig stil och så solitt uppfört att det vore fullt betryggande för allmänheten" och med sittplatser för 140 personer, skulle inredas som kyrka och användas såsom sådan intill dess man hunnit insamla medel för uppförande av en ny kyrka. 1 anledning av skrivelsen beslöt Kungl. Maj:t att begravningsplats skulle inrättas på Björkö, att predikoförrättningar på bestämda tider skulle hållas i bönhuset samt att den nuvarande komministerns efterträdare skulle bosätta sig på Björkö, om lämpligt boställe därstädes anskaffades.

År 1910 fick Björkö-Arholma sin egen komminister.

Den förste prästen i Björkö-Arholma, som 1914 avskildes från Vätö och bildade en egen församling, var Lennart Tillgren.

Vägbeskrivning till Björkö-Arholma kyrka från Stockholm:

Åk till Norrtälje och fortsätt mot Grisslehamn efter ca 25 km från Norrtälje följ skylten mot Björkö-Arholma kyrka. Då är det ca 2 mil kvar. När man tror att man har åkt för långt, så fortsätter man någon mil till och vips så är kyrkan på höger sida.

Sittplatser: 115 personer.

Adress: Simpnäsvägen 720, 764 53 Björkö

Rundtur i Björkö-Arholma kyrka

Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren