Foto: Johannes Frandsen/IKON

Barn- och ungdomskörer

FRÖTUNA FÖRSAMLING

Frötuna barnkör (förskoleklass-klass 1)
Tid: Onsdagar kl 15.30-16.10
(Buss går från Frötuna skola kl 15.20)
Plats: Frötunagården
Anmäl ditt barn till körledare Christina Wermelin Elgbro
Tel 076-140 08 77

Frötuna Diskantkör (klass 2-4)
Tid: Onsdagar kl 16.15-17.00
(Buss går från Frötuna skola kl 16.05)
Plats: Frötunagården
Anmäl ditt barn till körledare Christina Wermelin Elgbro
Tel 076-140 08 77

LOHÄRADS FÖRSAMLING

Köriluren - Lohärads barnkör ( 8-12 år)

Tid: Tisdagar kl 17.30-18.30 
Plats: Lohärads prästgård
Körledare: Eva Zethelius 0176 - 765 32 , sms:a 0733-180872
E-post: eva.zethelius@svenskakyrkan.se

LÄNNA FÖRSAMLING

Länna barnkör

Länna barnkör välkomnar alla barn i förskoleklass, klass 1 och klass 2 som tycker om att sjunga. Vi brukar sjunga vid flera familjegudstjänster under året och ha luciatåg.
Tid: Onsdagar under terminstid utom vid lov kl 15.00-16.00
Plats: Rosenlundskyrkan
Körledare: Thomas Sving 0176-26 79 82,
E-post: thomas.sving@svenskakyrkan.se

NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING

Himlakul, Körlek 5-6 år
Sångglädje under lekfulla former. Vi sjunger, ritar och pysslar med utgångspunkt från sångtexterna.
Kören medverkar vid församlingens familjegudstjänster.
Vi träffas 45 minuter en gång i veckan.
Tid: Tisdagar kl 16.30-17.15.
Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka
Ledare: Karin Sahlin 0176-774 42
E-post: karin.sahlin@svenskakyrkan.se 

Stjärnorna, Barnkör 7-9 år
Här sjunger vi populära och traditionella sånger från Sverige och andra kulturer. Fartfylld och spännande musik blandas med drama, lek och allvar.
Kören medverkar vid familjegudstjänster, musikaler/musikgudstjänst och Luciatåg.
Vi träffas 45 minuter en gång i veckan.
Tid: Måndagar kl 16.30-17.15.
Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka
Ledare: Karin Sahlin 0176-774 42
E-post: karin.sahlin@svenskakyrkan.se 

Norrtälje Soul Children, Årskurs 4-7
Vi är med i den internationella körrörelsen Soul Children. Soul Children är ett samarbetsprojekt mellan Svenska kyrkan och EFS.
Soul Children är mer än en kör. Med sången och musiken som centrum blir kören en uppmuntrande, trygg och positiv gemenskap som får vara med och bygga upp ungas självkänsla. Den vill också vara en miljö där den kristna tron finns som ett naturligt inslag.

Soul Children-rörelsen bygger på fem värderingar:
– Ära Gud
– Hedra människor
– Se och bli sedd
– Prägla samhället
– Äkta glädje och innerlighet

Se mer på www.soulchildren.se

Här sjunger vi pop, gospel, soul och traditionella låtar. Vi sjunger på svenska och engelska.
Vi gör musikal/musikgudstjänster, Lucia, körresor. Vi bjuder in artister och har workshops. Vi medverkar vid familjegudstjänsterna i församlingen. Vi deltar i arrangemang som ordnas av Soulchildren.

Tid: Måndagar kl 15.05-16.05 (mellanmål från 14.45).
Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka
Ledare: Karin Sahlin 0176-774 42
E-post: karin.sahlin@svenskakyrkan.se

Projektkör Ungdom, 15-25 år
Vi jobbar projektvis inför olika konserter och gudstjänster.

Tid: projektform, första tillfället meddelas vid anmälningarna.
Övriga planeras gemensamt.

Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka
Ledare: Karin Sahlin 0176-774 42
Kontakt: karin.sahlin@svenskakyrkan.se 

ROSLAGSBRO-VÄTÖ FÖRSAMLING

Barnkör

Tid: Onsdagar kl 11.50-12.35
Plats: Vätö skola

Barnkörer
Tid: Fredagar kl 12.45-14.40
Plats: Drottningdals skola

Körledare: Peter Dahlberg 0176-765 64
E-post: peter.dahlberg@svenskakyrkan.se

RÅDMANSÖ FÖRSAMLING 

Barnkören SångFröna åk 0-3
Tid: Tisdagar kl 16.00-16.45
Vi sjunger och rör oss till musik. 

Ledare: Anna Lorin Nordahl. 
Barnen hämtas och lämnas vid skolan. Föräldrar måste meddela fritids om barnet skall medverka.
Anmälan till: Anna Lorin Nordahl, 0176-766 23
E-post: anna.l.nordahl@svenskakyrkan.se

VÄDDÖ FÖRSAMLING

Barn- och ungdomskör

Annikas ”Sångfåglar” grupp 1 (5-8 år) 
Tid: Onsdagar kl 14.30-15.15. Om man inte blir hämtad går man tillbaka till fritids.
Plats: Församlingsgården, Älmsta

Annikas ”Sångfåglar” grupp 2 (från 9 år)
Tid: Onsdagar kl 16.00-16.45.
Plats: Församlingsgården, Älmsta

Kontaktperson: körledare Annika Svärd, 073-063 71 72