Meny

Barn- och ungdomskörer

LOHÄRADS FÖRSAMLING

Köriluren - Lohärads barnkör ( 7-12 år)

Tid: Tisdagar 17.30-18.30 
Plats: Lohärads prästgård
Körledare: Eva Zethelius tel. 0176 - 765 32 , sms:a 0733-180872
E-post: eva.zethelius@svenskakyrkan.se

LÄNNA FÖRSAMLING

Länna barnkör

Länna barnkör välkomnar alla barn i förskoleklass, klass 1 och klass 2 som tycker om att sjunga. Vi brukar sjunga vid flera familjegudstjänster under året och ha luciatåg.
Tid: Onsdagar under terminstid utom vid lov 15.00-16.00
Plats: Rosenlundskyrkan
Körledare: Thomas Sving 0176-26 79 82, thomas.sving@svenskakyrkan.se

NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING

Start för körerna vecka 4, 2020. Inställt vecka 9.  

Himlakul, Körlek 5-6 år
Sångglädje under lekfulla former. Vi sjunger, ritar och pysslar med utgångspunkt från sångtexterna.
Kören medverkar vid församlingens familjegudstjänster.
Vi träffas 45 minuter en gång i veckan.
Tid: tisdagar kl 16.30-17.15
Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka
Ledare: Sophia Sigurdsdotter Roman och Karin Sahlin
Kontakt: sophia.sigurdsdotter.roman@svenskakyrkan.se eller 0176-774 39

Stjärnorna, Barnkör 7-9 år
Här sjunger vi populära och traditionella sånger från Sverige och andra kulturer. Fartfylld och spännande musik blandas med drama, lek och allvar.
Kören medverkar vid familjegudstjänster, musikaler/musikgudstjänst och Luciatåg.
Vi träffas 45 minuter en gång i veckan.
Tid: måndagar kl 16.30-17.15
Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka
Ledare: Karin Sahlin och Sophia Sigurdsdotter Roman
Kontakt: karin.sahlin@svenskakyrkan.se eller 0176- 774 42

Norrtälje Soul Children, Årskurs 4-7
Vi är med i den internationella körrörelsen Soul Children. Soul Children är ett samarbetsprojekt mellan Svenska kyrkan och EFS.
Soul Children är mer än en kör. Med sången och musiken som centrum blir kören en uppmuntrande, trygg och positiv gemenskap som får vara med och bygga upp ungas självkänsla. Den vill också vara en miljö där den kristna tron finns som ett naturligt inslag.

Soul Children-rörelsen bygger på fem värderingar:
– Ära Gud
– Hedra människor
– Se och bli sedd
– Prägla samhället
– Äkta glädje och innerlighet

Se mer på www.soulchildren.se

Här sjunger vi pop, gospel, soul och traditionella låtar. Vi sjunger på svenska och engelska.
Vi gör musikal/musikgudstjänster, Lucia, körresor. Vi bjuder in artister och har workshops. Vi medverkar vid familjegudstjänsterna i församlingen. Vi deltar i arrangemang som ordnas av Soulchildren.

Tid: måndagar kl 15.05-16.05 (mellanmål från 14.45)
Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka
Ledare: Karin Sahlin och Sophia Sigurdsdotter Roman
Kontakt: karin.sahlin@svenskakyrkan.se eller 0176- 774 42

Projektkör Ungdom, 15-25 år
Vi jobbar projektvis inför olika konserter. Vi har ett konserttillfälle under hösten och ett under våren. Kanske blir det någon resa. Vi bjuder in andra ungdomsgrupper och samarbetar med artister och kompmusiker.

Tid: projektform, första tillfället meddelas vid anmälningarna.Övriga planeras gemensamt.

Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka
Ledare: Karin Sahlin och Sophia Sigurdsdotter Roman
Kontakt: karin.sahlin@svenskakyrkan.se eller 0176- 774 42

ROSLAGSBRO-VÄTÖ FÖRSAMLING

Barnkör

Tid: Onsdagar 11.50-12.35
Plats: Vätö skola

Barnkörer
Tid: Fredagar 12.45-14.40
Plats: Drottningdals skola

Körledare:
Peter Dahlberg 0176-765 64
E-post: peter.dahlberg@svenskakyrkan.se

RÅDMANSÖ FÖRSAMLING 

Barnkören SångFröna åk 0-1
Tisdagar kl 14:00-14:45
Vi fikar, sjunger och rör oss till musik. 

Popkören PopKorn åk 2-6
Tisdagar kl 14.45-15:30
Vi sjunger låtar vi gillar, lär oss lite mikrofonteknik och att sjunga i stämmor samt att sjunga som solist.

Ledare: Anna Lorin Nordahl. 
Barnen hämtas och lämnas vid skolan. Föräldrar måste meddela fritids om barnet skall medverka.
Anmälan till:
Anna Lorin Nordahl 0176-766 23 eller
e-post: anna.l.nordahl@svenskakyrkan.se

VÄDDÖ FÖRSAMLING

Barn- och ungdomskör

Barnkören
Tid: Onsdagar 16.00-16.45
Plats: Församlingsgården, Älmsta.
Ungdomskören
Tid: Onsdagar 17.00-17.45
Plats: Församlingsgården, Älmsta.
Kontaktperson: körledare Annika Ryderborn på tel. 070-474 32 32.