Foto: Johannes Frandsen/IKON

Barn- och ungdomskörer

De flesta barn- och ungdomskörerna har sommaruppehåll. Se mer under respektive församling. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

FRÖTUNA FÖRSAMLING
Preliminärt börjar vi igen onsdag 8 september v.36.

Frötuna barnkör (förskoleklass-klass 1)
Ledare: Christina Wermelin Elgbro & Clas Elgbro
Tid: Onsdagar kl 15.30-16.10
(Buss går från Frötuna skola kl 15.20)
Plats: Frötunagården
Anmäl ditt barn till körledare.

Frötuna Diskantkör (klass 2-4)
Ledare: Christina Wermelin Elgbro & Clas Elgbro
Tid: Onsdagar kl 16.15-17.00
(Buss går från Frötuna skola kl 16.05)
Plats: Frötunagården
Anmäl ditt barn till körledare.

Kontakt:
Körledare Christina Wermelin Elgbro
Mobil: 076-140 08 77
E-post: christina.wermelin-elgbro@svenskakyrkan.se

LOHÄRADS FÖRSAMLING
Sommaruppehåll.

Köriluren - Lohärads barnkör ( 8-12 år)

Tid: Tisdagar kl 17.30-18.30 
Plats: Lohärads prästgård

Kontakt:
Körledare Eva Zethelius
Telefon: 0176 - 765 32
SMS: 0733-180872
E-post: eva.zethelius@svenskakyrkan.se

LÄNNA FÖRSAMLING
Sommaruppehåll.

Länna barnkör

Länna barnkör välkomnar alla barn i förskoleklass, klass 1 och klass 2 som tycker om att sjunga. Vi brukar sjunga vid flera familjegudstjänster under året och ha luciatåg.
Tid: Onsdagar under terminstid utom vid lov kl 15.00-16.00
Plats: Rosenlundskyrkan

Kontakt:
Körledare Thomas Sving
Telefon: 0176-26 79 82
E-post: thomas.sving@svenskakyrkan.se


NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING
Sommaruppehåll.

Himlakul, Körlek 5-6 år
Sångglädje under lekfulla former. Vi sjunger, ritar och pysslar med utgångspunkt från sångtexterna.
Kören medverkar vid församlingens familjegudstjänster.
Tid: Tisdagar kl 16.30-17.15.
Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka

Stjärnorna, Barnkör 7-9 år
Här sjunger vi populära och traditionella sånger från Sverige och andra kulturer. Fartfylld och spännande musik blandas med drama, lek och allvar.
Kören medverkar vid familjegudstjänster, musikaler/musikgudstjänst och Luciatåg.
Vi träffas 45 minuter en gång i veckan.
Tid: Måndagar kl 15.00-17.15.
Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka

Norrtälje Soul Children, Årskurs 4-7
Vi är med i den internationella körrörelsen Soul Children. Soul Children är ett samarbetsprojekt mellan Svenska kyrkan och EFS.
Soul Children är mer än en kör. Med sången och musiken som centrum blir kören en uppmuntrande, trygg och positiv gemenskap som får vara med och bygga upp ungas självkänsla. Den vill också vara en miljö där den kristna tron finns som ett naturligt inslag.

Soul Children-rörelsen bygger på fem värderingar:
– Ära Gud
– Hedra människor
– Se och bli sedd
– Prägla samhället
– Äkta glädje och innerlighet

Se mer på www.soulchildren.se

Här sjunger vi pop, gospel, soul och traditionella låtar. Vi sjunger på svenska och engelska.
Vi gör musikal/musikgudstjänster, Lucia, körresor. Vi bjuder in artister och har workshops. Vi medverkar vid familjegudstjänsterna i församlingen. Vi deltar i arrangemang som ordnas av Soulchildren.

Tid: Måndagar kl 15.05-16.05 (mellanmål från 14.45).
Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka

Projektkör Ungdom, 15-25 år
Vi jobbar projektvis inför olika konserter och gudstjänster.

Tid: projektform, första tillfället meddelas vid anmälningarna.
Övriga planeras gemensamt.

Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka

Kontakt:
Körledare Karin Sahlin
Telefon: 0176-774 42
E-post: karin.sahlin@svenskakyrkan.se

ROSLAGSBRO-VÄTÖ FÖRSAMLING
Sommaruppehåll.

Barnkör

Tid: Onsdagar kl 11.50-12.35
Plats: Vätö skola

Barnkörer
Tid: Fredagar kl 12.45-14.40
Plats: Drottningdals skola

Kontakt:
Körledare Peter Dahlberg
Telefon: 0176-765 64
E-post: peter.dahlberg@svenskakyrkan.se

RÅDMANSÖ FÖRSAMLING 
Sommaruppehåll.

Barnkören SångFröna åk 0-3
Tid: Tisdagar kl 16.00-16.45
Vi sjunger och rör oss till musik. 

Barnen hämtas och lämnas vid skolan. Föräldrar måste meddela fritids om barnet skall medverka.

Kontakt:
Körledare Anna Lorin Nordahl
Telefon: 0176-766 23
E-post: anna.l.nordahl@svenskakyrkan.se

VÄDDÖ FÖRSAMLING
Sommaruppehåll.


Annikas ”Sångfåglar” grupp 1 (5-8 år) 
Tid: Onsdagar kl 14.30-15.15. Om man inte blir hämtad går man tillbaka till fritids.
Plats: Församlingsgården, Älmsta

Annikas ”Sångfåglar” grupp 2 (från 9 år)
Tid: Onsdagar kl 16.00-16.45.
Plats: Församlingsgården, Älmsta

Kontakt:
Körledare Annika Svärd
Telefon: 073-063 71 72