Foto: Anders Björklund

Årskrönika 2022

Kjell Åhlander, ordförande i Rådmansö församlingsråd, skriver en årskrönika där han summerar lite av mycket som hänt i Rådmansö församling under året som gått.

Lite om mycket som hänt i Rådmansö församling 2022

Det var det här året då coronapandemin upphörde och vi åter fick samlas kring gemensamma sammankomster i församlingen. Att det var efterlängtat märktes också på tillströmningen.

Vi firade huvudgudstjänst varannan söndag med ett ökat antal besökare och från och med hösten utökades gudstjänsterna med att vi även varannan söndag firade söndagsgudstjänst kl 15.00 och på det viset kunde vi erbjuda huvudgudstjänst varje vecka. Ett beslut som fallit i god jord här på Rådmansö. 

Under Tobias Johannessons ledning fortsatte programpunkten ”Kyrkans tro och liv” en gång per månad - utom under sommarmånaderna - dessutom med en liten ökning av deltagare. Det gäller att ha uthållighet. Till hösten kommer vi också ha mer information om den här workshopen och inför varje möte gå ut och informera om innehållet.

Varje onsdag har vi en träff i kyrkan som vi så finurligt kommit att kalla ”Onsdagsträffen” och där Märta Lilja och Pia Fürstenbach håller öppen kyrka under två timmar. Vi träffas, berättar om gammalt och nytt i vår socken och kyrka, dricker en kopp kaffe och bara finns till för en liten pratstund. Vi vet att det finns behov för en sådan här liten stund av gemenskap i all enkelhet. Förra terminen fick vi besök av några som tog med sig gamla bilder och artiklar om Rådmansö kyrka tiden för 1906 och som blev till en skärmutställning under sommaren och hösten. Vi kör i gång nu i januari igen och då hoppas vi få till stånd samtalsonsdagar kring nutidshistoria från tiden 1980 till i dag. Det finns mycket att samlas kring och tala om, så kom gärna upp och få en liten pratstund.

Vi har också startat ett ”Stickcafé” på tisdagskvällarna där vi träffas med samma syfte att bara få en fin stund tillsammans i en lugn miljö och träffa nya vänner.

Inom det vi kallar för lokal diakoni har vi under året bjudit in ett antal +80-åringar på kyrklunch och till julen var det 85 församlingsbor som fick en personligt utdelad julblomma.

Roligt att vi kommit i gång med barnverksamheten och där Marie Feldthusen, Clas Elgbro och Anna Lorin Nordahl gör ett bra jobb och har en fin kontakt med skolan. Vi har barngrupper varje vecka med mycket omtyckt innehåll: kyrkans öppna förskola, barnkörer, fritidsverksamhet och vagga, gunga, gå-grupp för de yngsta, grupper som är omtyckta av både barn och föräldrar.

Vi deltog också med ett informationsbord vid årets Rådmansödag. Många besökare på plats och som uppskattade vår medverkan.

Sommarens konsertverksamhet kom åter i gång med ett brett program, ordnat av Anna Lorin Nordahl. Konserter, i stort sett varje vecka, med skiftande stilar och framförda av skickliga artister/musiker – allt av mycket hög kvalitet. 

Vi har firat vår Nationaldag tillsammans med hembygdsföreningen. Båtparad, spelmansmusik, högtidstal och kaffestund i det gröna.

I midsommarhelgen deltog vi i friluftsgudstjänsten, tillsammans med Rådmansö hembygdsförening, vid hembygdsgården ”Sladdstycket”, Kapellskär. En gammal tradition som legat nere under många år men som nu återupptagits. 

En efterlängtad Taubefestival fyllde kyrka och församlingshem med både kaffemingel samt med skaldens underbara, omtyckta visor framförda av ett brett och proffsigt gäng artister och en sjungande församling. I år var det även en fotoutställning med bilder ur den kände fotografen Lennart Nilssons arkiv där han 1949 fångade in Kalle Schewens vals i ett antal bilder från Håtö. 
Hela festivalen invigdes av vår kyrkoherde Mika Wallander som angav tonen med några strofer av ”Solig morgon” på blockflöjt och där glädjen redan från början spreds. Festivalen lämnade ett överskott på nästan 11 000 kronor, som gick till lokal diakoni. Inte dåligt. 

Sista söndagen i juli samlas vi traditionsenligt till bryggudstjänst på huvudbryggan på Sundskär, vilket vi gjort i närmare 20 år. Gudstjänsten är en del av Sundskärs spelmansstämma och är en mycket populär del i stämmoevenemanget och innebär att man ”gå man ur huse” på Sundskär och dessutom kom ett antal besökare i egna båtar.

Den 28 september deltog vi i minnesstunden över Estoniakatastrofen vid korset ute på Kapellskärs udde – även det tillsammans med hembygdsföreningen.

Hösten har också berikats av några höjdpunkter värda att nämnas. Bland annat en jättefin konsert med några duktiga musiker som funnit varandra i Taubefestivalen och som nu gav en egen konsert för en jublande församling nämligen Ann-Marie Henning, Magnus ”Mankan” Marks och Andreas Nyberg.

Vidare Torsten Mossberg som tillsammans med Andreas Nyberg, fiol och Stina Hellberg, harpa framförde en konsert med ett antal inte så kända Evert Taube-visor, vilket innebar många fina överraskningar för den kunniga församlingen.

Även den fina kören Milsvida som är en ung kvinnokör med ursprung från Skärgårdskören hade konsert.

Att vi fått i gång barnverksamheten så bra innebar också att vi kunde erbjuda en fin Luciakväll med Lussetåg, sång och musik.

Det är inte bara barnverksamheten som är i gång utan Anna Lorin Nordahl har fått i gång såväl vår fina kyrkokör som tillsammans med Frötunakören framförde en jättefin julkonsert. Konserten tände verkligen känslan att nu är det jul igen.  Även Rådmansö Skärgårdskör har under året, med flera nya korister, gett konserter förutom i kyrkan även i Norrtälje Folkets hus och Norrtälje kyrka. Det är ju stort att vi här ute på Rådmansö har en så stor och duktig kör med över 30 korister som under Annas fina ledning sprider glädje i Roslagens östra pastorat. 

I varje evenemang som genomförts under året har prästerna Jakob Bäcklund och Tobias Johannesson lagt in en liten andakt kring vårt huvudbudskap som på ett fint sätt binder samman till en helhet och kyrkans hörnstenar. 

Att få tillhöra ett storpastorat med så många aktiva församlingar skapar ju också möjlighet för den egna församlingen att få ta del av och själva delta i vad som där erbjuds av körsamarbete, att nå ut i sociala medier med helgsmål varje lördag, pilgrimsvandringar, musikaliska pilgrimsstafetten med mera. Att den större gemenskapen också skapar kreativitet inom arbetslagen är ju en stor bonus vilket b.la kvartetten ”BIG Ace”, där våra båda kantorer Anna Lorin Nordahl och Christina Wermelin Elgbro deltar är ett bra bevis på och till stor glädje för hela pastoratet.

Hoppas vi ses under året som kommer på något av vad vi erbjuder. Vi har genom Märta Liljas försorg tagit fram ett programblad som kommer ut en gång i månanden med allt som vi har på gång. Det här bladet kan du prenumerera på genom att sända ett e-mail till Märta på adressen marta.lilja@gmail.com så får du detta löpande vartefter det kommer ut. Välkommen.

Refsnäs i januari 2023

Kjell Åhlander (ordförande i Rådmansö församlingsråd)