Välkommen till Ronneby Ungdomskör

Start onsdagen i vecka 9

En kör för dig, tjej eller kille, i högstadiet och gymnasiet. D v s från årskurs 7 och uppåt!

Vi träffas för övning varje onsdag kl 17.15 - 18.15 i Kyrkans Hus, Ronneby, och det finns alltid lite fika innan själva övningen börjar. Du kan komma när det passar dig!

Kanske kommer du direkt från skolan, slår dig ner och pratar en stund, eller passar på att plugga lite …

Ungdomskören sjunger det mesta i stämmor och i olika musikstilar. 

Under våren kommer vi att sjunga till påsk och som avslutning på terminen gör vi en vårkonsert

Tycker du om att sjunga? Vill du lära dig mer om körsång och DIN röst?
Vill du vara med?

Välkommen att anmäla dig!

Ring, sms:a eller mejla för anmälan!

Fredric Lindahl
körledare
070-268 10 71                  
fredric.lindahl@svenskakyrkan.se