Foto: Helena Johnsson

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen är den enhet som under den förtroendevalda kyrkogårdsnämnden administrerar begravningsverksamheten och svarar för underhåll och förvaltning av pastoratets elva kyrkogårdar.

Kyrkogårdsförvaltningens målsättning är att erbjuda olika slag av gravplatser i skilda natur- och kulturmiljöer och ge allmänheten bästa tänkbara service samt hålla en hög standard på förvaltningens kyrkogårdar.

Kyrkogårdsförvaltningen har sitt säte i Bredåkra. Härifrån sköts de kyrkogårdar, park- och trädgårdsanläggningar som hör till pastoratets kyrkor. Söder om kyrkan grupperar sig därför kontors- och personalbyggnad, maskinhall, garage och verkstäder. Fd krematoriehuset är sammanbyggt med kyrkan och det finns en inre förbindelse mellan dessa. I vinkeln mellan byggnaderna är en kransgård arrangerad.

VIKTIG INFORMATION

angående erbjudanden från privat gravskötselföretag

Bredåkra kyrkogård

Elva vackra kyrkogårdar

med olika gravskick

Om begravning

Läs mer ...

Begravningsombud

Läs mer ...

Prislista

Skötsel och plantering för kyrkogårdarna i Ronneby pastorat

Planteringstips

Det här ogillar rådjur och sniglar

Kista

Vi efterlyser fler bärare till vårt bärarlag

Vid jordbegravning används bärare i samband med begravningsgudstjänst

Begravningsavgiften

Alla medborgare i Sverige skall betala begravningsavgift och denna beräknas på den kommunala beskattningsbara inkomsten. Avgiftssatsen redovisar Riksskatteverket på beskedet om slutlig skatt.

Listerby kyrkogård

Gravplats

En gravsättning är definitiv och bör därför vara väl genomtänkt. Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda gravplatser i flera olika natur- och kulturmiljöer inom pastoratet.

Gravskötsel

Som anhörig kan du välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltningens kunniga personal

Gravsenssäkerhet

Gravstenars säkerhet - ett delat ansvar

Information om gravstenssäkerhet i Ronneby pastorat

Kontaktskylt

Återtagande av gravar

Ronneby Kyrkogårdsförvaltning återtar ett större antal gravar genom beslut i enlighet med Begravningslagen 7:e kapitel fr o m 2025. Läs mer och se listan på aktuella gravar ...