Foto: Helena Johnsson

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen är den enhet som under den förtroendevalda kyrkogårdsnämnden administrerar begravningsverksamheten och svarar för underhåll och förvaltning av pastoratets tio kyrkogårdar.

Kyrkogårdsförvaltningens målsättning är att erbjuda olika slag av gravplatser i skilda natur- och kulturmiljöer och ge allmänheten bästa tänkbara service samt hålla en hög standard på förvaltningens kyrkogårdar.

Kyrkogårdsförvaltningen har sitt säte i Bredåkra. Härifrån sköts de kyrkogårdar, park- och trädgårdsanläggningar som hör till pastoratets kyrkor. Söder om kyrkan grupperar sig därför kontors- och personalbyggnad, maskinhall, garage och verkstäder. Fd krematoriehuset är sammanbyggt med kyrkan och det finns en inre förbindelse mellan dessa. I vinkeln mellan byggnaderna är en kransgård arrangerad.