Om Ronneby pastorat

Ronneby och Bräkne-Hoby församlingar

Pastoratet är en del av Lunds stift
Ronneby pastorat, Ronneby och Bräkne-Hoby församlingar, är församlingarna i Ronneby kommun och tillhör Lunds stift.

Pastoratet leds tillsammans av kyrkoherden och Kyrkorådet. De ansvarar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen.

Blekinge kontrakt
Alla 15 församlingar/pastorat i Blekinge tillhör Blekinge kontrakt, som är ett av 12 kontrakt i Lunds stift. I varje kontrakt finns en kontraktsprost som utses av biskopen och utför sitt arbete utifrån biskopens förtroende och uppdrag.

Våra viktigaste uppgifter

Vi har som grundläggande uppgift att undervisa och att arbeta med diakoni, som är kyrkans sociala arbete. Att fira gudstjänst och arbeta med mission hör också till de grundläggande uppgifterna. Många kommer dessutom till kyrkan för att fira dop, vigsel och konfirmation eller för att delta i en begravning.

Lediga jobb

Just nu har vi inga lediga tjänster

GDPR

Dataskydd

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation där medlemmarna genom att rösta i kyrkovalet väljer vilka som ska styra pastoratet genom att man väljer vilka som ska sitta i kyrkofullmäktige

Blekinge kontrakt

Blekinge kontrakt är ett av 12 kontrakt i Lunds stift inom Svenska kyrkan som omfattar alla församlingar och pastorat i Blekinge.

Filmen om Svenska kyrkan Blekinge kontrakt

En del av Sveriges trädgård