Foto: Johannes Frandsen/IKON

Om begravning

Läs mer ...

Om begravning
Skriften Om begravning förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften.

Den finns att hämta på Kyrkogårdsförvaltningen.

Begravning
Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen? Läs mer på www.svenskakyrkan.se/begravning