Fingerfärg
Foto: Alex & Martin/IKON

Knattekyrka

i Eringboda och Saxemara som är för dig mellan 4 -5 år

På Knattekyrkan sjunger vi, leker, pysslar, medverkar vid gudstjänster, pratar om kyrkans högtider, läser berättelser ur Bibeln och mycket mer!

Eringsboda församlingshem
Torsdagar kl 13.30 - 15.30

Vårterminen: 18 januari - 31 maj
Lov: 22 februari, 29 mars och 10 maj

Ledare:
Katarina Nilsson, 0457 - 45 52 82
Heike Lewik, 0457 - 45 53 46
___________________________________________________________________________

Saxemara församlingshem
Måndagar 9.00 - 11.00

Vårterminen: 15 januari - 28 maj
Lov: 19 februari och 26 mars

Ledare:
Katarina Nilsson, 0457 - 45 52 82
Heike Lewik, 0457 - 45 53 46

Utflyktsdag

I juni månad (18 juni) ordnar vi en utflyktsdag för alla barn och föräldrar som är med i Knattekyrkan och Öppengruppen i Ronneby pastorat. 

Inbjudan

skickas hem till alla barn i pastoratet som är mellan 4-5 år.