Eginoleden 10 år

Pilgrimsvandringar från sensommaren till hösten 2022 med temat "Omsorg om människan och skapelsen". Läs mer ...

PILGRIMSVANDRINGAR
Från sensommaren till hösten 2022 arrangeras pilgrimsvandringar med temat ”Omsorg om människan och skapelsen” på olika platser i Blekinge. Dessa vandringar tillsammans med pilgrimsvandringarna på jubileumsdagen utmynnar i en pilgrimsmässa i Bräkne-Hoby kyrka. Håll utkik efter utförligare jubileumsprogram!

JUBILEUMSDAGEN
Under dagen genomförs Pilgrimsvandringar från:
Heliga Kors kyrka i Ronneby kl 8.00
Salsjön (utanför Bräkne-Hoby) ca kl 14.30, vi inväntar vandrarna som startat i Ronneby. Vi går tillsammans för att fira pilgrimsmässa i Bräkne-Hoby kyrka kl 16.00 dit alla hälsas välkomna.

För pilgrimsvandrare går det en buss tillbaka till Heliga Kors kyrka efter mässan. Skjuts till/från jubileumsmässan ordnas i respektive församling.

KONTAKT
Kristina Johansson
0457 - 45 52 81, kristina.h.johansson@svenskakyrkan.se

Heléne Teglund 
0454 - 30 22 06, helene.teglund@svenskakyrkan.se