GDPR: Nyhetsbrev

Om du tar emot nyhetsbrev från oss. Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi skickar nyhetsbrev till vissa särskilda grupper, t.ex. deltagare i vissa av våra verksamheter eller personer som vi av andra skäl har anledning att anta är intresserade av utskick från oss. Dina kontaktuppgifter har då hämtats från det sammanhang där du varit i kontakt med oss. Vårt utskick görs på basis av vårt berättigade intresse att nå personer inom den grupp du tillhör. Om du inte längre vill få den här typen av utskick kan du avanmäla dig genom att kontakta oss.

 Vi kan komma att ta hjälp av en eller flera tredje parter för att skicka nyhetsbrevet till dig, exempelvis leverantörer av digitala utskickstjänster eller tryckerier. I ett sådant fall säkerställer vi alltid att den tredje parten uppfyller dataskyddsförordningens krav.

 Vilka personuppgifter behandlar vi?
Prenumeration via e-post:
Om du tar emot nyhetsbrev via e-post behandlar vi vanligtvis ditt namn och din e-postadress.

 Prenumeration via brev:
Om du tar emot nyhetsbrev via brev behandlar vi vanligtvis ditt namn och din adress.  

 Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Dina uppgifter sparas så länge du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev. När du väljer att avsluta din prenumeration raderas dina sparade uppgifter från prenumerationslistan.

 Vilka rättigheter har du?
Rommele pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.