En dag för dig som sörjer

I Ytterby församlingshem lördag 2 april

En dag för dig som saknar någon

Ingenting blir sig likt igen – så är det när man drabbas av en förlust. Den människa som du älskat och vant dig vid finns inte längre med dig. Och, ändå behöver livet gå vidare.

Svenska kyrkan i Kungälv-Ytterby, Romelanda, Solberga och Torsby vill hälsa dig välkommen att delta i ”En dag för dig som sörjer”. Under denna dag kommer det att finnas möjlighet att lyssna, reflektera och också tala med andra i en liknande situation.

Maria Olander, diakon, som har arbetat på sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus i många år håller ett föredrag med rubriken ”Leva med sorgen när vardagen kommer”.

Föredraget kräver ingen anmälan. Efter föredraget samlas vi för lunch och samtal i små grupper. Till lunch och efterföljande gruppsamtal har vi 25 platser. Vill du delta på hela dagen anmäler du dig till någon av oss diakoner, se nedan.

Lunchen kostar 50kr, och betalas gärna med swish.
Anmäl om du har särskilda önskemål gällande kosten.

Program

10:30 ”Leva med sogen när vardagen kommer”
            Föredrag med Maria Olander. Ingen anmälan behövs!

12:00 Lunch i församlingshemmet (max 25 personer) Anmälan behövs!

13:00 Samtal i mindre grupper

14:15-45 Gemensam avslutning med musik och ljuständning

Anmäl dig till lunch och gruppsamtal senast 27 mars.

Vill du veta mer eller anmäla dig - hör av dig till:


Helene Hermansson, diakon i Kareby församling
0739-859139, helene.hermansson@svenskakyrkan.se

eller

Lina Hansson, diakon i Romelanda församling
0739-859138, lina.hansson@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen!

 

Maria Olander, pensionerad diakon, som arbetat många år i sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus