Foto: Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

En folkkyrka, från vaggan till graven.

Sverigedemokraternas syn på Svenska kyrkan är att den skall vara en folkkyrka, från vaggan till graven. En kyrka för hela familjen, där skolavslutningar i kyrkan är en självklarhet om skolan så önskar. Staten och kyrkan har under århundraden varit tätt sammanflätade och gemensamt utvecklat vårt lands värdegrunder, av vilka demokrati är en. Det är självklart för oss att värna demokratin, med respekt för fattade beslut, även om dessa är obekväma.

Svenska Kyrkan skall stå för kristna värderingar med svenska särdrag. Dessa skall vi slå vakt om och utveckla mot framtiden genom att reformera för att bevara. Kyrkan har betydande kulturvärden i byggnader, inventarier och mark och dessa värden skall vårdas väl och bevaras, kommande generationer till gagn.

Personalen i församlingen är dess viktigaste resurs för att kunna följa beslutade inriktningar och förverkliga mål. Därför är det viktigt med tydlighet i roll- och ansvarsfördelning samt utbildningar som stärker personalen i sitt arbete. I kyrkans sociala arbete är andlig vägledning, stöd, trygghet och mänsklig gemenskap viktigt och i detta arbete skall socialt isolerade äldre, brottsoffer och unga med psykisk ohälsa prioriteras. Vi anser att missionsbefallningen skall tas på allvar liksom hjälp i konflikters närområde och hjälp till utsatta kristna världen över. Etik och moral är ledord för vår kyrkopolitik.

En röst på Sverigedemokraterna kommer att stärka Svenska kyrkan i tro, trygghet, tradition och kontinuitet. En röst på oss kommer att stärka Rödeby församling. Vi verkar opolitiskt för församlingens och kyrkans bästa med blåsippan på kavajslaget för trygghet och tradition.