Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Organisation

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här finner du protokoll, församlingsinstruktion m m.

En grupp av människor utomhus

Förtroendevalda

Du som medlem bestämmer vem som styr i Rödeby församling genom de personer du röstar fram i kyrkovalet att sitta i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Offentliga handlingar

Här finner du budget, årsredovisning och protokoll.

Församlingsinstruktion

Ett instrument som beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.