Foto: Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

- För en nära och öppen folkkyrka.

Vi socialdemokrater vill främja Svenska kyrkans roll i samhället.
Svenska kyrkan ska finnas med i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje och gemenskap. I alla tider behövs det hoppfulla budskap som kyrkan kan ge.

Vi socialdemokrater vill stärka det frivilliga arbetet bland ideella och förtroendevalda och slå vakt om engagemang för kyrkan och dess roll i samhället.

Socialdemokraterna vill att svenska kyrkan utvecklas som öppen och demokratisk folkkyrka. Som landets största ideella organisation med 5,8 miljoner medlemmar och över 21 000 anställda , är svenska kyrkan en viktig resurs både i enskilda människors liv och för samhället runt om i Sverige. Som en del av den världsvida kyrkan bidrar Svenska kyrkan till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål.

Ett tillgängligt kulturliv
Vi socialdemokrater vill att den välkomnande folkkyrkan ska erbjuda en varierande verksamhet där arbetet med barn- och unga sätts i fokus. En öppen folkkyrka ska rikta sig till alla delar av samhället, över generationer och genom olika skeenden i livet såsom dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Vi vill därför:
-Att liturgi och musik tillgängliggörs i olika gudstjänster och andakter
Att konsert- och körverksamheten utvecklas.
-Att den ideella kultur- och musikverksamheten utvecklas
-Att kulturarvet i byggnader, kyrkogårdar, textilier, inventarier med mera värnas för kommande generationer.

Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling.
-Att ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället.
-Att skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda.
-Att bedriva diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap!