En byggnadsställning framför fönsterna på en kyrka
Foto: Rödeby församling

Vad händer med kyrkan?

Nyhet Publicerad

Nu startar snart renoveringen av etapp två av kyrkans fasad och renoveringen av fönsterbågarna pågår enligt plan.

Det är Lindsjös Måleri & Byggnadsvård som under det kommande året varsamt kommer renovera samtliga fönsterbågar.

Under vintern sker renovering av de inre bågarna och vi hoppas på ditt överseende med att det finns byggnadsställningar i kyrkan.

Under mars månad kommer Hoby Mur & Puts att resa ställningar på kyrkans södra sida och arbetet med att renovera putsen påbörjas i april.

Församlingen har blivit beviljade Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för delar av renoveringen. Läs mer om KAE här: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoantikvarisk-ersattning

Har du frågor kontakta gärna kyrkoherde Wictor Wallin 
på telefon 0455-33 77 31 eller via e-post wictor.wallin@svenskakyrkan.se.