Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Nya priser på gravskötslar

Från 1 januari 2020 höjs priserna.

Kyrkorådet fattade i december beslut om att gravskötselavtalen från och med 1 januari 2020 kommer höjas med 3% avrundat till närmsta tiotal kronor. Avtalen kommer därefter att ses över årligen.

Fakturorna för skötsel kommer skickas ut under februari månad.