Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Kungörelse

Vid besiktning av gravar på Rödeby kyrkogård den 25 augusti 2020 befanns ett antal gravar i ovårdat skick.

Om gravarna ej åtgärdas inom ett år från 1 oktober 2020, kommer gravrätten att anses förverkad och gravarna återlämnas till förvaltningen.

Förteckning över vilka gravar som avses finns här nedan.

Ovårdade gravar:
Gamla Sö 162
Gamla Sv 29
Gamla Sv 190
Gamla Nv 69
Nya Nö 6
Nya Sö 14
Urn 99
Urn 116

Vid frågor kontakta kyrkvaktmästare:

Kristian Melkersson på telefon 0455-33 77 40 eller e-post kristian.melkersson@svenskakyrkan.se

Magnus Fredriksson på telefon 0455-33 77 42 eller e-post magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se