Foto: Kristina Strand Larsson

Församlingsinstruktion

Ett instrument som beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

För varje församling ska det enligt Kyrkoordningen finnas en församlingsinstruktion, som ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet.

Instruktionen är församlingens pastorala grunddokument. Här beskriver församlingen hur man vill fullgöra sitt uppdrag, sin mission, att vara kristen kyrka i sin tid och på sin plats.

Församlingsinstruktionen är i första hand ett redskap för förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare. Den ska vara ett levande dokument och ska ses över vart fjärde år för att ständigt vara aktuell.  

Klicka på filen nedan för att läsa församlingsinstruktionen för Rödeby församling.