Foto: CR Foto

Borgerlig samverkan

-Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Liberalerna.

Vi arbetar för:

-Att var en egen församling där alla kan delta och påverka.

-Att kyrkan med personal och förtroendevalda ska finnas för alla vid olika skeden i livet.

-Det ska bedrivas verksamhet riktad till alla åldrar från små barn till människor mitt i livet och till de äldre i församlingen.

-Att värna kyrkogården och kyrkans byggnader samt miljö.

-Ett levande musikliv.